O nas

Podstawowym przedmiotem działalności jest zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne PKD 3811Z

Powstanie:

  1. Uchwała Rady Miejskiej Nr XXVIII/208/2013 z dnia 12 lutego 2013r. – w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
  2. Aktem Notarialnym Repetytorium „A” numer 2358/2013 z dnia 27.03.2013r. Została zawiązana spółka pod nazwą – Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z      ograniczoną odpowiedzialnością i kapitałem zakładowym 5000,00 zł (obecnie kapitał wynosi 335 000,00 zł)
  3. 3 lipca 2013r. Firma została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000468694
  4. 1 sierpnia 2013r. Spółka rozpoczęła świadczenie usług

          Wejście w życie nowej tzw. "Ustawy Śmieciowej" nałożyło na samorządy obowiązek przeprowadzania przetargów przy wyborze firmy świadczącej usługę wywozu nieczystości stałych. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ożarowie, który dotychczas obsługiwał naszą gminę, będąc jednocześnie jednostką budżetową gminy nie mógł przystąpić do procedury przetargowej. Samorząd podjął decyzję o powołaniu gminnej Spółki, która będzie mogła wziąć udział w przetargu i stworzy szansę na ocalenie miejsc pracy i sprzętu.

W pierwszym roku działalności spółka dysponowała tylko sprzętem w całości dzierżawionym od ZGKiM w Ożarowie

Tabor samochodowy w roku 2013:

  • DAF –FALF –śmieciarka z funkcją kompaktującą
  • Scania P-94 – śmieciarka z funkcją kompaktującą
  • MAN z HDS do selektywnej zbiórki odpadów
  • Iveco DAILY – pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej
  • Ciągnik siodłowy DAF
  • Naczepa ciężarowa

 

W związku z rewitalizacją Ożarowa i zainstalowaniem nowego rodzaju pojemników półpodziemnych na terenie „Osiedla Wzgórze”, zaistniała konieczność zakupu specjalistycznego pojazdu do obsługi tego typu pojemników. Samochód DAF CF 75.250 jest pierwszym pojazdem własnym Spółki.

Listopad 2015 r. Zakup samochodu DAF z  Żurawiem i funkcją kompaktującą.

Luty 2018 r. zakup samochodu VOLVO FE 320 – Śmieciarka dwukomorowa do selektywnej zbiórki odpadów.

Komora ładunkowa samochodu podzielona jest na dwie części co umożliwia jednoczesną zbiórkę dwóch frakcji odpadów. Użytkowanie tego pojazdu pozwoli zaoszczędzić czas i paliwo.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z siedzibą w Ożarowie zatrudnia obecnie łącznie z zarządem i administracją 10 osób na 9 i 1/2 etatach. W tym na stanowiskach robotniczych 8 osób. W ciągu roku ta niewielka grupa ludzi odbiera i wywozi od mieszkańców, firm i instytucji naszej gminy około 2 tysięcy ton różnego rodzaju odpadów. Każdego dnia bez względu na porę roku i pogodę nasi pracownicy są gdzieś na terenie Gminy Ożarów i zawsze zgodnie z ustalonym harmonogramem odbierają odpady.