Nowe, Biedrzychów, Dębno, Maruszów, Lasocin, Janów

 

Nowe, Biedrzychów, Dębno, Maruszów, Lasocin, Janów (rok 2022)

Miesiąc

Dzień / odpady komunalne

Dzień / segregowane

Dzień / Bio- zielone

Dzień / wielkogabarytowe

Styczeń 17 10 25  
Luty 7 i 28 14 22  
Marzec 21 14 22 29
Kwiecień  11 i 25  11  5  
Maj  9 i 23  16 17   
Czerwiec 6 i 20  6 i 27   14  
Lipiec  11 i 25 18   12  
Sierpień  8 i 22 8 i 29   16  
Wrzesień 5 i 19  26   13  
Październik  3 i 24 17   11  10
Listopad  14 i 28  7  22  
Grudzień  19 12   20