Nowe, Biedrzychów, Dębno, Maruszów, Lasocin, Janów

 

Nowe, Biedrzychów, Dębno, Maruszów, Lasocin, Janów (rok 2023)

Miesiąc

Dzień / odpady komunalne

Dzień / segregowane

Dzień / Bio- zielone

Dzień / wielkogabarytowe

Styczeń 16 9 24  
Luty 6 i 27 13 21  
Marzec 20 13 21 28
Kwiecień 7 i 24  17  4  
Maj  8 i 22  15 16   
Czerwiec 5 i 19  5 i 26  13  
Lipiec  10 i 24 17 18  
Sierpień  7 i 21 7 i 28 14  
Wrzesień 4 i 18  25 12  
Październik  2 i 23 16  10  9
Listopad  13 i 27  6 21  
Grudzień  18 11 19