Nowe, Biedrzychów, Dębno, Maruszów, Lasocin, Janów

 

Nowe, Biedrzychów, Dębno, Maruszów, Lasocin, Janów (rok 2024)

Miesiąc

Dzień / odpady komunalne

Dzień / segregowane

Dzień / Bio- zielone

Dzień / wielkogabarytowe

Styczeń 15 8 23  
Luty 5 i 26 12 20  
Marzec 18 11 26 8
Kwiecień 8 i 22  15  23  
Maj  6 i 20  13 28   
Czerwiec 3 i 17 3 i 24 11  
Lipiec  8 i 22 15 16  
Sierpień  5 i 19 5 i 26 13  
Wrzesień 2 i 16 i 30 23 10  
Październik  21 14 29  7
Listopad  4 i 25  18 26  
Grudzień  16 9 17