Sobótka, Pisary, Tominy, Jankowice

Sobótka, Pisary, Tominy*, Jankowice (rok 2023)

Miesiąc

Dzień / odpady komunalne

Dzień / segregowane

Bio- zielone

Dzień / wielkogabarytowe

Styczeń 19 12  24  
Luty 9 16  21 20*(tylko Tominy)
Marzec 2 i 23 16  21 27 (bez Tomin)
Kwiecień  13 i 27  20 4  
Maj 11 i 25 18 16  
Czerwiec 12 i 22   1 i 29 13  
Lipiec 13 i 27 20 18   
Sierpień 10 i 24 10 i 31 14 1 (bez Tomin)
Wrzesień 7 i 21 28  12  
Październik 5 i 26 19 10  
Listopad 16 i 30 9 21  20*(tylko Tominy)
Grudzień 21   14 19   

* Uwaga odpady wielkogabarytowe w Tominach wywożone będę w innym terminie niż pozostałe miejscowości trasy.