Sobótka, Pisary, Tominy, Jankowice

Sobótka, Pisary, Tominy*, Jankowice (rok 2022)

Miesiąc

Dzień / odpady komunalne

Dzień / segregowane

Bio- zielone

Dzień / wielkogabarytowe

Styczeń 20 13    
Luty 10 17    2* (tylko Tominy)
Marzec 3 i 24 17   28 (bez Tomin)
Kwiecień  14 i 28  21  
Maj 12 i 26  19   17  
Czerwiec 9 i 23   2 i 30  14  
Lipiec 14 i 28  21  12   
Sierpień 11 i 25  18   16  2 (bez Tomin)
Wrzesień 8 i 22  1 i 29   13  
Październik  6 i 27 20   11  
Listopad  17 10  22   21*(tylko Tominy)
Grudzień 1 i 22   15 20   

* Uwaga odpady wielkogabarytowe w Tominach wywożone będę w innym terminie niż pozostałe miejscowości trasy.