Sobótka, Pisary, Tominy, Jankowice

Sobótka, Pisary, Tominy*, Jankowice (rok 2024)

Miesiąc

Dzień / odpady komunalne

Dzień / segregowane

Bio- zielone

Dzień / wielkogabarytowe

Styczeń 18 11  23  
Luty 8 i 29 15  20 23*(tylko Tominy)
Marzec 21 14  26 4 (bez Tomin)
Kwiecień  11 i 25  18 23  
Maj 9 i 23 16 28  
Czerwiec 6 i 20  6 i 27 11  
Lipiec 11 i 25 18 16  
Sierpień 8 i 22 8 i 29 13 12 (bez Tomin)
Wrzesień 5 i 19 26 10  
Październik 3 i 24 17 29  
Listopad 7 i 28 21 26  12*(tylko Tominy)
Grudzień 19  12 17   

* Uwaga odpady wielkogabarytowe w Tominach wywożone będę w innym terminie niż pozostałe miejscowości trasy.