Grochocicie, Janowice, Jakubowice, Przybysławice, Śmiłów, Binkowice, Prusy

Grochocicie, Janowice, Jakubowice, Przybysławice, Śmiłów, Binkowice, Prusy (rok 2023)

Miesiąc Dzień / odpady komunalne Dni / odpady segregowane

Bio - zielone

Dzień / wielkogabarytowe

Styczeń 20 13 24  
Luty 10 17 21  
Marzec 3 i 24 17 21 27
Kwiecień  14 i 28  21  
Maj 12 i 26   19 16   
Czerwiec 9 i 23  2 i 30 13   
Lipiec 14 i 28  21 18   
Sierpień 11 i 25 11 14  1
Wrzesień 8 i 22  1 i 29 12  
Październik 6 i 27  20  10  
Listopad 17  10  21  
Grudzień 1 i 22  15  19