Grochocicie, Janowice, Jakubowice, Przybysławice, Śmiłów, Binkowice, Prusy

Grochocicie, Janowice, Jakubowice, Przybysławice, Śmiłów, Binkowice, Prusy (rok 2022)

Miesiąc Dzień / odpady komunalne Dni / odpady segregowane

Bio - zielone

Dzień / wielkogabarytowe

Styczeń 21 14 25  
Luty 11 18 22  
Marzec 4 i 25 18 22 28
Kwiecień  15 i 29  22  
Maj 13 i 27   20 17   
Czerwiec 10 i 24  3 14   
Lipiec 15 i 29   1 i 22 12   
Sierpień  12 i 26 12 16  2
Wrzesień 9 i 23  2 i 30  13  
Październik 7 i 28  21  11  
Listopad 18  18  22  
Grudzień 2 i 23  16  20