Grochocicie, Janowice, Jakubowice, Przybysławice, Śmiłów, Binkowice, Prusy

Grochocicie, Janowice, Jakubowice, Przybysławice, Śmiłów, Binkowice, Prusy (rok 2024)

Miesiąc Dzień / odpady komunalne Dni / odpady segregowane

Bio - zielone

Dzień / wielkogabarytowe

Styczeń 19 12 23  
Luty 9 16 20  
Marzec 1 i 22 15 26 4
Kwiecień 12 i 26 19 23  
Maj 10 i 24 17 28  
Czerwiec 7 i 21 7 i 28 11  
Lipiec 12 i 26 19 16  
Sierpień 9 i 23 9 i 30 13  12
Wrzesień 6 i 20 27 10  
Październik 4 i 25 18 29  
Listopad 8 i 29 22 26  
Grudzień 20 13 17