Gliniany, Stróża, Wojciechówka, Śródborze, Julianów, Polesie Mikułowskie

Gliniany, Stróża, Wojciechówka,

Śródborze, Julianów, Polesie Mikułowskie (rok 2024)

Miesiąc

Dni odpady komunalne

Dzień segregowany

Bio - zielone

Dzień wielkogabarytowy

Styczeń 16 9 24  
Luty 6 i 27 13 21  
Marzec 19 12 27 25
Kwiecień 9 i 23 16 24  
Maj 7 i 21 14 29  
Czerwiec 4 i 18 4 i 25 12  
Lipiec 9 i 23 16 17  
Sierpień 6 i 20 6 i 27 14  
Wrzesień 3 i 17 24 11  9
Październik 1 i 22 15 30  
Listopad 5 i 26 19 27  
Grudzień 17 10 18