Gliniany, Stróża, Wojciechówka, Śródborze, Julianów, Polesie Mikułowskie

Gliniany, Stróża, Wojciechówka,

Śródborze, Julianów, Polesie Mikułowskie (rok 2022)

Miesiąc

Dni odpady komunalne

Dzień segregowany

Bio - zielone

Dzień wielkogabarytowy

Styczeń 18 11 26  
Luty 8 15 23  
Marzec 1 i 22 15 23 30
Kwiecień  12 i 26  19  6  
Mjr  10 i 24  17  18  
Czerwiec  7 i 21  7 i 28  15  
Lipiec  12 i 26  19  13  
Sierpień 9 i 23   9 i 30  17  
Wrzesień 6 i 20   27  14  12
Październik 4 i 25   18  12  
Listopad  15 i 29  8  23  
Grudzień  20  13  21